Home » Uncategorized » Comunicare către Comisarul pentru Drepturile Omului /mama cu 3 copii privată abuziv și evacuată din locuință

Comunicare către Comisarul pentru Drepturile Omului /mama cu 3 copii privată abuziv și evacuată din locuință

Advertisements

 

Comisarului pentru Drepturile Omului,

Doamnei Dunja MIJATOVIC

 

Institutul de Justiție Civilă, prin prezenta

COMUNICARE

Vă informează despre încălcarea gravă a dreptului la proprietate și a dreptului la locuință la care a fost supusă L.T. – mama singură cu trei copii minori.

Summary in english: This case is about a serious violation of the right to property and right to domicile of a mother with three minor children. They were abusively deprived and evicted from their home. The case became public and a lot of people reacted in support of these victims, asking the state authorities to intervene in order to protect their rights. They appealed to the domestic courts, to the Prosecutor’s Office, the Ombudsman and other state authorities. However, all the domestic remedies proved to be ineffective.

Ludmila 2

Presa despre acest caz:

https://www.canal3.md/ro/emisiune/impact_2441_video_91022.html

http://protv.md/social/o-mama-cu-trei-cu-copii-a-fost-evacuata-fortat-din-propriul-apartament-si-nu-stie-incotro-s-o-apuce-executorul-judecatoresc-nici-macar-nu-i-a-permis-sa-si-ia-lucrurile-se-intampla-dupa-ce-locuinta-a-fost-vanduta-la-licitatie-la-un-pret-de-nimic-fara-acor—2489775.html

https://anticoruptie.md/ro/sesizari/evacuare-forat-a-trei-copii-minori

FAPTE:

Prin decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău din 28 noiembrie 2012 fost soț al lui L.T. – I.T. a fost condamnat în temeiul art. 190 alin. (5) Cod Penal al RM, fiind dispusă încasarea din contul acestuia a prejudiciului material în sumă de 563 456 lei MD. Din acel moment I.T. a fost plasat în închisoare.

În temeiul Deciziei judecătorești numite s-a emis titlu executoriu care, în cele din urmă a fost transmis spre executare către executorul judecătoresc George BOȚAN.

La 09 iulie 2015 căsătoria dintre I.T. și L.T. a fost desfăcută. Din acel moment L.T. a rămas să educe de una singură cei 3 copii minori ai săi.

Prin Hotărârea Judecătoriei Ciocana din 08 iunie 2015 s-a dispus partajarea bunului proprietate comună a foștilor soți – apartamentul nr. xxx. În temeiul acestei Hotărâri, la 08 februarie 2016 s-a înscris în Registrul bunurilor imobile dreptul de proprietate al lui L.T. asupra la ½ cotă ideală din apartament.

Accentuăm asupra faptului că apartamentul este locuința în care L.T. trăiește împreună cu copiii săi minori.

 • L.T. – proprietar al ½ cotă parte ideală din apartament; și nu este debitor în procedura de executare:

Executorul judecătoresc George BOȚAN a înstrăinat la licitație către o terță persoană întreg apartamentul, chiar dacă L.T. este proprietar a ½ cotă parte ideală din apartament. Totodată, L.T. nu este și nu a fost debitor în cadrul procedurii de executare, debitor fiind fostul ei soț I.T., cu care a divorțat la 08 iunie 2015.

Proprietatea lui L.T. asupra la ½ cotă parte ideală din apartament s-a recunoscut prin Hotărârea judecătorească definitivă de partaj a bunurilor comune dintre foștii soți, adoptată la 08 iunie 2015. Proprietatea individuală a lui L.T. asupra la ½ cotă parte din apartament a fost ulterior înregistrată în Registrul bunurilor imobile.

În cadrul procedurii de executare creditorul și executorul judecătoresc au încercat să înregistreze pe debitorul I.T. întreg apartamentul, însă fără succes. Prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2a-2883/15 din 06 aprilie 2016 s-a stabilit definitiv că I.T. este proprietar doar la ½ cotă parte din apartament. Corespunzător, cealaltă ½ cotă parte din apartament este proprietate individuală a lui L.T.

 • Executorul judecătoresc a scos la licitație întreg apartamentul, chiar dacă L.T. era proprietar individual asupra la ½ cotă parte din apartament și nu era debitor în procedura de executare:

La 08 august 2017 executorul judecătoresc George BOȚAN întocmește procesul-verbal cu privire la licitație, prin care adjudecă către o persoană terță întreg apartamentul nr. 301.

 • L.T. contestă imediat procesul-verbal de licitație din 08 august 2017:

La 14 august 2017 L.T. depune contestație asupra procesului-verbal de licitație din 08 august 2017. Motivul de bază al contestației este că executorul a înstrăinat proprietatea sa individuală asupra la ½ cotă parte din apartament, în condițiile în care dânsa nu este debitor al procedurii de executare.

De menționat că, această cerere a fost scoasă de pe rol, apoi repusă prin decizia Curții de Apel Chișinău. Apoi executorul judecătoresc a depus cerere de încetare a procesului, invocând că L.T. nu este parte a procesului de executare și nu este în drept să conteste procesul-verbal cu privire la licitație.

În acest caz a fost sesizată și Curtea Constituțională, care prin Decizia CC nr. 161g/2018 din 15 noiembrie 2018 a stabilit că:

 • L.T. este în drept să conteste procesul-verbal cu privire la licitație;
 • instanța sesizată cu contestația urmează să efectueze un control deplin al legalității procesului-verbal de licitație (examinare în fond).

Contestația se află încă la examinare în prima instanță.

 • Procesul-verbal de licitație din 08 august 2017 a fost confirmat de instanță la 29 august 2017, fără citarea părților și fără ca instanța să fie informată despre contestația depusă anterior de L.T. la 14 august 2017:

Executorul judecătoresc George BOȚAN, cunoscând despre contestația depusă de L.T. la data de 14 august 2017 (la acel moment la sediul Centru), înaintează la data de 25 august 2017 demers de confirmare a procesului-verbal de licitație la alt sediul al Judecătoriei Chișinău (la acel moment la sediul Ciocana).

În mod extrem de rapid (în doar 4 zile), fără a înștiința părțile interesate, la 29 august 2017 Judecătorul Marcel GANDRABUR de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana emite o Încheiere de confirmare a procesului-verbal de licitație din 08 august 2017. Judecătorul nu a verificat și a omis să constate că pe rolul aceleiași instanțe – Judecătoria Chișinău, se afla deja contestația depusă la 14 august 2017 de L.T. împotriva procesului verbal de licitație.

 • Acțiunea înaintată de terțul proprietar privind evacuarea lui L.T. și a celor 3 copii minori ai săi din apartamentului:

La 18 aprilie 2018 terțul proprietar a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, judecător Larisa LAVRIC, cererea de chemare în judecată suplimentară prin care solicită

 1. Admiterea cererii;
 2. Pronunțarea unei Hotărâri judecătorești privind evacuarea Pârâților I.T., L.T. și a membrilor familiei acestora și a altor terțe persoane, fără acordarea altui spațiu locativ, din apartament, cu nr cadastral … cu instalarea proprietarului în imobilul dat.

La 17 septembrie 2018 Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, judecător Larisa LAVRIC a dispus suspendarea procesului civil intentat la cererea de chemare în judecată înaintată de terțul proprietar împotriva lui I.T., L.T., până la examinarea contestației înaintate de L.T. Acest proces nu este încetat până în prezent.

 • Cererea de eliberare a Ordonanței, depusă de terțul proprietar și examinarea acesteia de către instanță:

Despre cererea de eliberarea a ordonanței adresată de terțul proprietar L.T. a aflat doar atunci când a fost înștiințată de executorul judecătoresc Nicolae PAȘA că este ordonanța de evacuare.

Noul proprietar nu a informat instanța despre cauza pe care a intentat-o la judecătorul Larisa LAVRIC și că această cauză este pe rol. De asemenea, s-a constatat că noul proprietar nu a parcurs procedura prealabilă pentru depunerea cererii de eliberare a Ordonanței. Doar aceste două împrejurări trebuiau să servească temei pentru instanță de a refuza primirea cererii de eliberare a Ordonanței, în condițiile art. 348 CPC al RM.

Instanța a primit cererea de eliberare a Ordonanței și a eliberat către noul proprietar Ordonanța la data de 03 decembrie 2018. Instanța nu a verificat corespunzător împrejurările relevante, pentru a constata întrunirea temeiurilor de refuz în primirea cererii de eliberare a ordonanței, prevăzute la art. 348 CPC al RM. Mai mult, instanța nici nu a comunicat către L.T. Ordonanța în termen legal. L.T. a aflat despre existența Ordonanței abia la 04 ianuarie 2019, când a fost somată de executorul judecătoresc Nicolae PAȘA despre data evacuării.

 • Examinarea obiecțiilor la Ordonanță depuse de L.T.:

Instanța nu a respectat procedura legală imperativă de examinare a obiecțiilor. Termenul de examinare a obiecțiilor nu a fost respectat. De asemenea, fără motive clare, instanța a dat posibilitatea noului proprietar să fac uz de unele tertipuri, care ulterior au fost puse la baza Încheierii de respingere a obiecțiilor din 28 ianuarie 2019. Instanța a citat părțile, iar noul proprietar a prezentat în ședință – cererea de reluarea a cauzei și încetare a procesului depusă la 24 ianuarie 2019.

Este straniu că instanța a pus la baza Încheierii din 28 ianuarie 2019 așa-numita cerere de încetare a procesului. Or, cauza civilă aflată pe rolul Judecătorului Larisa LAVRIC nici nu a fost reluată și nici nu a fost încetată.

 • L.T. locuia cu 3 copii minori în bunul imobil adjudecat:

L.T. este mama a 3 (trei) copii minori cu care conviețuia în apartament.

La caz constatăm că evacuarea familiei fără acordarea unui spațiu locativ, în persoana mamei L.T. și copiilor minori, ar afecta grav drepturile copiilor minori care conviețuiesc cu mama L.T.

Mai mult ca atât, în cadrul procedurii în ordonanță nu este posibil de a atrage în calitate de intervenient accesoriu Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Ciocana, mun. Chișinău, pentru a se expune asupra legalității și temeiniciei cererii și Ordonanței judecătorești.

În rezultatul unei proceduri abuzive, Executorul judecătoresc Nicolae PAȘA a stabilit pentru 19 aprilie 2019 evacuarea din apartament a familiei T., inclusiv și a celor 3 copii minori. La aceeași dată familia a fost evacuată fără acordarea altui spațiu locativ.

L.T. a sesizat toate autoritățile naționale, inclusiv instanțele de judecată, procuratura, Avocatul Copilului, Președintele RM și alții. Toate aceste adresări s-au dovedit ineficiente.

În spațiul public acest caz a devenit unul de rezonanță, fiind mediatizat pe larg. Societatea a reacționat critic la acest abuz, susținând familia ce a rămas pe drumuri și solicitând public organelor de drept să intervină în apărarea lor.

Institutului de Justiție Civilă

05 iunie 2019

 

 

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s